Boekingsvoorwaarden Europagaai-Schoorlactief

Privacyregels
Klik hier naar de pagina met informatie over onze privacyregels.

Reserveren

Via onze internetsites, schriftelijk, of per e-mail kun je een aanvraag plaatsen. Een optie termijn geldt 10 dagen. Een langere optietermijn kan via het reserveringsformulier worden aangevraagd. Het boekingsformulier sturen wij per e-mail of post toe. De datum op het boekingsformulier geldt als boekdatum. Tot 10 weken voor aanvang van de activiteit(en) kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren.

Reserveer je voor meerder personen dan dien je er voor te zorgen dat deze personen op de hoogte zijn van onze privacy- en boekingsvoorwaarden. Door ondertekening van het boekingsformulier bevestig je de verantwoordelijkheid over de groep te dragen en met betrekking tot de in dit document gevraagde persoonlijke gegevens, ons de juiste informatie te verschaffen.

Betaling

Als je gereserveerd hebt krijg je een factuur/boekingsbevestiging en de verdere reisinformatie en routebeschrijving toegestuurd. Na ontvangst van de bevestiging dien je de aanbetaling zijnde 20% met een minimum van € 100,- binnen 10 dagen over te maken op: IBAN-nummer NL28 RABO 0358 5131 03 – t.g.v. Europagaai, Heereweg 57 te Schoorl. Bij een betaling moet je het factuurnummer vermelden. De totale reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus door ons te zijn ontvangen. Boek je binnen 4 weken voor aanvang van de cursus, dan dien je de gehele reissom ineens te vol­doen. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn vervallen de eventueel van toepassing zijnde kortingen en kunnen administratieve en/of gerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.

Voorwaarden deelname

Deelname geschiedt op eigen risico. Om deze risico’s te dekken kun je hier een passende groepsactiviteit verzekering af te sluiten. Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en moeten bij deelname aan wateractiviteiten kunnen zwemmen. Deelnemers dienen aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Door ondertekening van het boekingsformulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Tevens verklaar je gezond te zijn en er van bewust te zijn dat wildwaterkajakken, brandingkajakken, rafting en mountainbiking onder de ‘risicosporten’ vallen. Ook aan deelname van de overige activiteiten die wij aanbieden zijn risico’s verbonden. Bij minderjarige deelnemers moeten ouders of voogd het boekingsformulier mede ondertekenen. Deelnemers onder de 16 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige meedoen.

Reisverzekering en annuleringsverzekering

Hier kun jezelf een passende groepsactiviteit verzekering afsluiten. Wordt er geen groepsactiviteit verzekering afgesloten dan ligt de betreffende verantwoordelijkheid bij jezelf.

Voor wildwaterkajakken is het verplicht dat de reisverzekering wildwaterkajakken dekt.
– Verzekeringen zijn bij verschillende verzekering maatschappijen af te sluiten.
– Of via onze internetpagina voor groep- en reisverzekeringen.
– Het is vaak mogelijk om tegen geringe kosten een doorlopende reis en annuleringsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid

Europagaai-Schoorlactief en/of medewerkers daarvan aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of lichamelijk letsel welke de deelnemer mocht lijden tijdens deelname aan een cursus of activiteit. Zij zal niet als organisator aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. Europagaai-Schoorlactief, behouden zich het recht voor bij onvoorziene omstandigheden of te weinig inschrijvingen de cursus of activiteit te annuleren. De deelnemers krijgen dan het bedrag dat zij voor de betreffende activiteit betaald hebben terug zonder het recht op schadevergoeding. Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer zij door grove nalatigheid en/of opzet schade aanrichten aan het door Europagaai-Schoorlactief beschikbaar gestelde materiaal of het materiaal van derden.

Annuleren door deelnemers

Tot 10 weken voor de eerste activiteiten-/cursusdag kun je binnen 7 dagen na de boekdatum zonder kosten annuleren. Annuleer je na 7 dagen en is het totale boekingsbedrag per persoon hoger dan € 100,-, dan wordt het totaalbedrag gehalveerd en onder aftrek van eventuele uitbestede kosten terug gestort. De datum waarop Europagaai-Schoorlactief de schriftelijke annulering ontvangt geldt als annuleringsdatum. Annuleer je binnen 10 weken voor aanvang van de cursus of activiteit, dan vervalt het recht op terugbetaling. We raden je nadrukkelijk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij extreem slecht weer, calamiteiten of onvoorziene omstandigheden, kan een activiteit door Europagaai-Schoorlactief geannuleerd worden. Als wij geen passend alternatief kunnen bieden dan wordt het totale factuurbedrag met aftrek van 10% administratie/reserveringskosten en een minimum van € 50.00 plus kosten die wij eventueel aan uitbestede reserveringen of inkopen van proviand hebben gemaakt, gerestitueerd.

Een boeking kan alleen met toestemming van Europagaai-Schoorlactief gewijzigd worden als dit binnen de planning en indeling van Europagaai-Schoorlactief past. Het oorspronkelijke factuurbedrag blijft voor de nieuwe boeking ongewijzigd en wordt verhoogd met 10% administratiekosten (met een minimum van € 10,-) plus het eventuele verschil met het nieuwe factuurbedrag als dit hoger is. Bij wijzigingen vindt geen terugbetaling plaats.

Europagaai-Schoorlactief.
Heereweg 57 1871 BC Schoorl Tel 072-5094000.
IBAN-nummer NL28 RABO 0358 5131 03 – t.n.v. Europagaai te Schoorl.

 

Over de Schoorlse duinen

Een combinatie van bos, duin, strand en polder maakt de Schoorlse duinen een van de mooiste plekjes van Nederland. Lees meer

Sportpaviljoen Camperduin

Op het Noordelijke deel van het strand van Camperduin staat paviljoen Hookipa Beach. Vanuit hier organiseert Schoorl Actief strandsportdagen Lees meer